SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hast.

Çocuk Cerrahisi
ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİMİZ

Çocuk cerrahisi Dünya’da 1940’larda, Ülkemizde 1960-70’lerde gelişmeye başlayan bir uzmanlık alanı olup Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1992’ lerden itibaren Çocuk Cerrahisi uzmanları görev yapmaya başlamışlardır,  20 Ocak 2004’te eğitim kliniği olması itibariyle ayrıca Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Eğitimine başlanılmıştır. Çocuk Cerrahisi fetal dönemden başlayıp ergenlik çağını içine alan yaşam süresi içerisinde görülen ve cerrahi girişim gerektiren gastrointestinal ve ürogenital sistemin doğumsal malformasyonları; travmatik, tümöral, infeksiyöz ve diğer edinsel cerrahi hastalıklar ile uğraşan bir tıp uzmanlık dalıdır. Çocuk Cerrahisinin çalışma alanı içerisinde; Fetal Cerrahi, Yenidoğan Cerrahisi, Çocuk Gastrointestinal Sistem Cerrahisi, Çocuk Endokrin Sistem Cerrahisi, Çocuk Ürogenital Sistem Cerrahisi,  Çocuk Toraks Cerrahisi,  Çocuk Travma Cerrahisi, Çocuk Onkolojik Cerrahisi, Çocuk Endoskopik Cerrahisi, Çocuk Baş-Boyun Cerrahisi, Çocuk Transplantasyon Cerrahisi yer almaktadır.

Ünitemizde Yapılan Girişim ve Tedaviler:

200-250’si yenidoğan olmak üzere yılda ortalama 2000-2500 hastanın tedavi edildiği kliniğimizde anne karnından itibaren prematüre, yenidoğan ve çocuklardaki gastrointestinal ve ürogenital sistemin tüm konjenital anomalileri; gastrointestinal ve ürogenital sistemin edinsel, infeksiyöz veya tümoral nedenli cerrahi gerektiren diğer hastalıklarının tedavisi için açık cerrahi, laparoskopik cerrahi ve endoskopik cerrahi girişimlerin yapıldığı kliniğimiz ülkemizin sayılı çocuk cerrahisi eğitim merkezlerinden biridir.

Kliniğimizde Açık Fetal Cerrahi Ve Transplantasyon Cerrahisi dışında tüm cerrahiler uygulanmaktadır. Ayrıca Perinatoloji grubu ile birlikte gereken olgularda fetal stent yerleştirme işlemi uygulanabilmektedir.

Teknik Donanım: NİSAN 2017

Hastanemizin güçlendirme ve yenilenme sürecinde iki yıl geçici ünitelerde hizmet vermiş olan kliniğimiz Haziran 2016’da yenilenmiş ünitesine taşınmıştır. 12’i yenidoğan cerrahisi yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 22 yataklı kliniğimizde, her türlü ameliyatları endoskopik, laparoskopik ve açık cerrahi yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. (Kliniğimiz kendi yerine taşınmış olmakla birlikte hastanenin diğer bölümlerde devam eden güçlendirme ve tadilat nedeniyle; henüz günübirlik cerrahi olgularımız için 10 yataklı ünite oluşturulamamıştır.)

12 küvöz, 7 ventilatör,  

3. ve 2.düzey yenidoğan cerrahi yoğun bakım hastalarına en son gelişmiş yöntemleri kullanabilen 7 adet solunum cihazı ile solunum desteği olanağı,

2 adet izolasyon odası

Portable röntgen cihazı (çocuk acilden gerektiğinde çekilebilmektedir)

Hasta başında ultrasonografi (çocuk acilden gerektiğinde çekilebilmektedir)

Fototerapi cihazları

İKİ AMELİYAT ODALI, ÇOCUK CERRAHİSİ AMELİYATHANESİ

Ameliyathanede C Kollu Digital Röntgen Cihazı

Destek Hizmetleri:

Eczanede Tam otomatik Total Parenteral Beslenme Hazırlama Ünitesi

Gerekli tüm biyokimyasal, mikrobiyolojik ve hormonal tetkikler (Merkez Laboratuvarı)

Transport için ventilatör, özel kuvöz ve monitör (Hastanemizdeki YYBÜ 1 ünitesinden)

Retinopati İçin Lazer Ve Anti VEGF Uygulanması

İşitme Tarama Ünitesi

Hastanemiz bünyesinde bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları, Yenidoğan Uzmanları

ve diğer Çocuk Yan Dal Branş Uzman hekimleri, Perinatoloji Uzmanları, Radyoloji ve Patoloji

uzmanları ile konsültasyon yapılmaktadır.

Ekip:

Eylül 2016 itibari ile biri profesör iki eğitim görevlisi, iki başasistan uzman doktor, dört uzman doktor olmak üzere toplam sekiz uzman doktor; ve 9 uzmanlık öğrencisi ile hizmet verdiğimiz kliniğimizde amacımız, cerrahi tedavi gereksinimi olan tüm bebek ve çocuklara gerekli tıbbı tedaviyi yapmak, en son tıbbi gelişimleri takip ederek en uygun ve çağdaş cerrahi tedavi yöntemleri sunmak, onları hızla sağlıklarına kavuşturmak, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır; ve ayrıca yetkin ve bilgi donanımlı çocuk cerrahisi uzmanları yetiştirmektir. Yenidoğan Cerrahi Ünitemizde görev yapan hemşirelerimiz yenidoğan konusunda eğitim almış ve hemen tümü Yenidoğan Hemşireliği Sertifikalı hemşirelerdir.

Kliniğimizde şu ana kadar 8 uzmanlık öğrencisi uzmanlık eğitimini tamamlamış olup  halen 9 uzmanlık öğrencisi Asistan Doktor eğitim ve görevine devam etmektedir. Kliniğimizde yapılan bilimsel çalışmalar ile gerek Türkiye ve gerek Dünya bilimsel literatürüne katkıda bulunulmaktadır.

Doktorlarımız (EYLÜL 2016)

Prof. Dr. Ayşenur CELAYİR, Çocuk Cerrahisi Eğitim Görevlisi, Eğitim ve İdari Sorumlusu, Çocuk Ürolojisi Uzmanı,

Op.Dr. Osman Zeki PEKTAŞ, Çocuk Cerrahisi Eğitim Görevlisi

Op.Dr. Serdar MORALIOĞLU, Çocuk Cerrahisi Uzmanı, Başasistan

Op.Dr. Oktav BOSNALI, Çocuk Cerrahisi Uzmanı, Başasistan

Op.Dr. Ahmet Koray PELİN, Çocuk Cerrahisi Uzmanı

Op.Dr. Şefik ÇAMAN, Çocuk Cerrahisi Uzmanı

Op.Dr. Olga Devrim AYVAZ, Çocuk Cerrahisi Uzmanı

Op.Dr. Sevil AKTEMUR, Çocuk Cerrahisi Uzmanı

Uzm. Dr. Zeliha URAL BÜYÜKBESNİLİ (Çocuk Üroloji Uzmanı)

As.Dr.Sabri CANSARAN, Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Öğrencisi

As.Dr.Emel ÇOLAK, Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Öğrencisi,

As.Dr.Naime İpek ATAY, Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Öğrencisi

As.Dr.Tuğba ERDEM, Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Öğrencisi

As.Dr.Burcu ARI, Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Öğrencisi

As.Dr.Sıma Mine TİLEV, Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Öğrencisi

As.Dr.Gözde Tuğçe GÜLSEVEN, Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Öğrencisi

As.Dr.Tuğçe Merve ORBAY, Çocuk Cerrahisi Uzmanlık ÖğrencisiSkip Navigation Links

e-Dergi

Bilgi
Edinme

Dilek ve
Önerileriniz

Anket
Bizi Takip Edin