SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hast.

5. HEMŞİRELİKTE İNOVASYON SEMPOZYUMU
24 MAYIS 2017 5. HEMŞİRELİKTE İNOVASYON YARIŞMASI

HEMŞİRELİKTE İNOVASYON YARIŞMASI PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

Bu rehber, Hemşirelikte İnovasyon Yarışması’na katılacak olan hemşire ve ebelere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yarışmaya katılacak hemşire ve ebelerin başvuruda bulunmadan önce bu rehberi baştan sona dikkatle okumaları kendileri için yararlı olacaktır. Hemşirelikte İnovasyon Yarışması’na katılacakların, çalışmalarının her aşamasında bu rehberde belirtilen kurallara uymaları, hem kendilerine kolaylık sağlayacak hem de çalışmalarının doğru ve hatasız şekilde değerlendirmesini mümkün kılacaktır.
“Hemşirelikte İnovasyon ” proje yarışması; Tüm sağlık çalışanlarının hemşireliğin gelişimine ve hasta bakım kalitesini artırmaya yönelik yeni düşüncelerini uygulamaya kazandırmalarını sağlamak, yenilikçi çalışmalara teşvik etmek, bu konuda istekli ve çalışan hemşireleri motive etmek, hemşirelikte inovasyon çalışmalarının farkındalığını oluşturmak amaçlanmaktadır.
Proje yarışmasının konsepti sağlık hizmeti sunumunda kullanılabilecek yeni tıbbi cihaz ya da medikal ürünlerin tasarlanması ya da mevcutta kullanılan ürünlerin geliştirilmesidir. Proje yarışmasına başvuru yapacak olan projelerin de bu konsept dahilinde çalışmalarını yürütmeleri beklenmektedir.
Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında yer alan inovasyon projelerinin hayata geçirilmesi ve genç nesilde yenilikçi düşünme sisteminin oluşturulması amacı ile her yıl düzenlenmekte olan ve bu sene beşincisi düzenlenecek olan “Hemşirelikte İnovasyon Yarışması” nda siz değerli meslektaşlarımızı projeleri ile aramızda görmek istiyoruz.
Tüm Meslektaşlarımıza Başarılar Dileriz.

 

Dr. Yeliz DOĞAN MERİH
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

 


1) Yarışma Konsepti  Tedavi hizmetleri’ nde kullanılmak üzere tıbbi ürün/cihaz geliştirilmesi ya da mevcut ürünlerin geliştirilmesi,  Bakım hizmetleri’ nde kullanılmak üzere tıbbi ürün/cihaz geliştirilmesi ya da mevcut ürünlerin geliştirilmesi,  Eğitim ve danışmanlık hizmetleri’ nde kullanılmak üzere tıbbi ürün/cihaz geliştirilmesi ya da mevcut ürünlerin geliştirilmesi,  Hemşirelik hizmet kayıtları’ nda kullanılmak üzere tıbbi ürün/cihaz geliştirilmesi ya da mevcut ürünlerin geliştirilmesi.

2) Yarışmanın Amacı “Hemşirelikte İnovatif Düşünme” proje yarışması; Tüm sağlık çalışanlarının hemşireliğin gelişimine ve hasta bakım kalitesini artırmaya yönelik yeni düşüncelerini uygulamaya kazandırmalarını sağlamak, yenilikçi çalışmalara teşvik etmek, bu konuda istekli ve çalışan hemşireleri motive etmek, hemşirelikte inovasyon çalışmalarının farkındalığını oluşturmak amaçlanmaktadır.

3) Yarışmanın Hedefi

 Hemşire ve Ebelerin yaratıcılıklarını geliştirmek,

 Hemşire ve Ebelerin sahip oldukları mevcut yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamak,

 Hemşire ve Ebelerin gizli kalmış yaratıcılıklarını destekleyerek geliştirmelerine ortam sağlamak,

 Ülkemizin geleceğini yönlendirecek olan inovasyonun sağlık alanında farkındalığını arttırarak yeni ürünler geliştirilmesini ve çalışanların teşvik edilmesini sağlamak,

 “Ürünün eksiklerini en iyi kullanan bilir” mantığıyla geliştirilen ürünlerin hasta, çalışan ve hizmet kalitesini arttırmasını sağlamaktır.
4) Katılım ve Başvuru Koşulları

 Başvurular bireysel ya da grup olarak yapılabilir. Grup başvurularında ödül grup temsilcisine verilir. Grup katılımlarında grup, 1 grup temsilci, 1 grup üyesi olmak üzere maksimum 2 (iki) kişiden oluşabilir.

 Proje sahipleri, proje gönderiminde projenin özgün ve kendilerine ait olduğunu kabul ederler, aksi halde meydana gelebilecek olumsuzluklardan grup üyeleri sorumludur.

 Proje sahiplerinin hemşire ve ebe mezuniyet belgesine sahip olmaları ya da hemşirelik ve ebelik 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 5) Hedef Kitle Proje yarışmasına özel veya kamu kuruluşunda görev yapan tüm hemşire ve ebeler, üniversite 3. ve 4. Sınıf hemşirelik ve ebelik öğrencileri başvuru yapabilecektir. 6) Katılım / Başvuru Yöntemi

 Başvurusu yapılan projelerin yarışma başvuru formunda belirtilen koşullara uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

 Başvuru formu rehberin sonunda (Ek-1) yer almaktadır.

 Proje ile ilgili detayların açıklanması için çizim, resim, video ekleyebilir, geliştirdikleri prototipleri sunabilirler. 7) Değerlendirme Şekli / Ölçütleri

 Yarışmaya katılan projelerin formata uygunluğunun kontrol edilmesi; (Ön Eleme Süreci)

 Finale Kalan Projelerin Belirlenmesi; (Değerlendirme Kurulu)

 Değerlendirme sonucu dereceye giren projelerin ödüllendirilmesi; (Yarışma jürisi)
Projeler aşağıda bulunan kriterler doğrultusunda değerlendirildikten sonra finale kalacaktır. Dereceye giren proje sahiplerinin ödülleri 24 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenecek olan “V. HEMŞİRELİKTE İNOVASYON SEMPOZYUMU” nda takdim edilecektir.
8) Değerlendirme Ölçütleri
 Yenilikçilik ve Özgün Değer
 Kullanışlılık
 Sürdürülebilirlik
 Yaygın Etki
 Geliştirmeye Açıklık
 Yapılabilirlik
 Anlaşılabilirlik ve Bütünlük
 Etik Değerlere Uygunluk
 Protoripinin Geliştirilmiş Olması
 Katma Değer Sağlamak

9) Değerlendirme ve Ödüllendirme Süreci

 Proje Yarışması Başvurularının Açılması

 Proje Yarışması Başvurularının Sonlandırılması

 Toplanan Projelerin Formata Uygunluğunun Ön Değerlendirme Komisyonu Tarafından Değerlendirilmesi

 Ön Elemeyi Geçen Projelerin Değerlendirme Kurulu Tarafından Değerlendirilmesi

 Dereceye Giren Projelerin Ödüllendirilmesi

10) Diğer Hükümler

 Başvuru formunda istenen bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır.

 Başvuruda bulunacak tüm projeler özgün ve etik kurallara uygun olmalıdır.

ÖNEMLİ NOT: Yarışma duyurusunda yayınlanan son gönderi tarihi 01.05.2017 saat 18.00’den sonra gönderilen projeler değerlendirme kapsamına alınmayacaktır. Başvuru adresi: hemsirelikteinovasyon@gmail.com

KONULAR
-Hemşirelikte Teknoloji ve Bilişim
-Hemşirelikte İnovasyon
-Hemşirelikte Kalite
-Hemşirelikte Arge
İÇERİK
• Sempozyumda sunulmak istenilen bildiri özeti, içerik ve kapsam açısından anlaşılır olmalıdır. • Bildiri konularının, konu başlıklarına uygun olmaları beklenmektedir. Araştırmanın amaç ve sonuçlarını özlü ve titiz bir şekilde yansıtan özgün bildiri özetlerine öncelik verilecektir.
BİÇİM
• Özetler 300 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe olarak hazırlanmalıdır. • Özetlerde araştırmanın amacı, önemi, araştırma örneklemi, veri toplama teknikleri ve bulgulara yer verilmelidir. (varsa ölçme aracı da ek olarak konulabilir.) • Kabul edilen bildiriler hiçbir düzeltme ve değişiklik yapılmadan yayınlanacağı için, yazım hatalarına dikkat edilmelidir. Sorumluluk gönderen bireylere ait olacaktır.
BİLDİRİ ÖZETİ FORMATI
• Bildiri özetleri, Microsoft Word dokümanı ve dikey boyutta A4 formatında olacaktır. • Boşluklar: Üst 4 cm, Alt 3 cm, Sağ 2,5 cm, Sol 2,5 cm şeklinde olmalıdır. • Yazı karakteri: Times New Roman • Bildiri başlığı: 12 punto, büyük harf, koyu ve ortalanmış bir şekilde yazılmalıdır. • Başlık yazıldıktan sonra 1,5 satır aralığı boşluk bırakılıp yazarların adları ve soyadları tam olarak yazılarak (10 punto, italik ve ortalanmış), bildiriyi sunacak kişinin adı ve soyadının altı çizilmelidir.(Unvan yazılmamalıdır.) • Bir tam boşluk bırakılarak üniversite, fakülte, bölüm, şehir sırası ile yazarların adresleri yazılmalıdır. (10 punto, italik, ortalanmış) • Yazarların adresleri ortak değilse soyadlarının son harfi üzerine rakam konulmalı, ilgili adrese de aynı rakam verilmelidir. • Adresten sonra 1,5 satır aralığı boşluk verildikten sonra özet metin verilmelidir. • Metinler paragraf girintisi verilmeden her iki yana yaslı olarak 12 punto olmalı ve paragraflar arasına bir tam boşluk bırakılmalıdır. • Kaynaklar var ise bildiri özetinin en son bölümünde sunulmalı ve yazar soyadlarına göre alfabetik olarak dizilmelidir. Times New Roman yazı karakteri ile 9 punto, italik ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
POSTER BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI
1) Her bir poster yatay ekseni 70 cm. düşey ekseni 90 cm. olan alanda sergilenecektir. Bu boyutları aşan posterler sergilenmeyecektir. 2) Posterdeki yazılar bir metre uzaklıktan rahatça görülebilecek büyüklükte olmalıdır. 3) Her posterin üst kısmında bildirinin, yazar(lar)ının adı, üniversitesi, fakültesi, bölümü yazmalıdır. Posterden sorumlu yazarın iletişim adresi mutlaka belirtilmelidir. 4) Bildirinin başlığındaki harflerin büyüklüğü en az 2,5 cm. olmalıdır.
En İyi Çalışma Ödülleri: Gönderilen bildiriler arasından, bilimsel değerlendirme kurulu tarafından en iyi sözel bildiri ve en iyi poster bildiri seçilecektir.
Başvuru adresi: hemsirelikteinovasyon@gmail.com

 

PROJE BAŞVURU FORMU

Projenin Adı:

 

 

 

 

 

Projenin Amacı:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projenin Çıkış Noktası (Projenin geliştirilmesi sürecinde saptanan ana sorun nedir?, Bu ürün olmadan önce uygulanan sistem nedir? Sizin geliştirdiğiniz ürünün sağlayacağı faydalar nelerdir?) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projenin Detaylandırılması (Ürünün detaylı bir şekilde açıklanması gerekmektedir) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geliştirilen Ürünün Sağlayacağı Avantajlar:

 

 

 

 

 

 

 

Geliştirilen Ürünün Sağlayacağı Dezavantajlar:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürünün Ayrıntılı Çizimi ve Bölümlerinin Numaralandırılması ve Numaralı Bölümlerin Açıklanması:

 

 

Açıklama: https://patentimages.storage.googleapis.com/US6500153B1/US06500153-20021231-D00000.png

*Örnek Çizim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numaralandırılan Bölümlerin Açıklaması:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“HEMŞİRELİKTE İNOVASYON YARIŞMASI”

KATILIM FORMU

ADI SOYADI

 

MESLEĞİ

 

YAŞI

 

MEDENİ DURUMU

 

EĞİTİM DURUMU

 

ÇALIŞTIĞI KURUM

 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM

 

GÖREV SÜRESİ

 

PROJE DENEYİMİ

 

İLETİŞİM ADRESLERİ

İş Tel:

 

Cep Tel:

 

E-Mail Adresi:

 

 

Adres:

 Skip Navigation Links

e-Dergi

Bilgi
Edinme

Dilek ve
Önerileriniz

Anket
Bizi Takip Edin