SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hast.

ZEYNEP KAMİL' DE OOSİT DONDURMA ÜNİTESİ KURULDU.
Üreme Hücreleri ve Gonad Dokularının Saklanması

2014 Eylül Ayında çıkarılan Sağlık Bakanlığı Yönetmeliğine göre:

Üreme hücreleri ve gonad dokularının saklanmasını gerektiren zorunluluk halleri şunlardır.

ERKEKLERDE:

-Cerrahi yöntemlerle ancak sperm elde edilebilmesi hali

-Kemoterapi ve radyoterapi gibi gonad hücrelerine zarar veren  tedaviler öncesinde

-Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak olan ameliyatlar öncesinde (testislerin alınması ve benzeri)

-Çok az  sayıda sperm olması (kriptozoospermi) durumunda,

KADINLARDA:

-Kemoterapi ve radyoterapi gibi gonad hücrelerine zarar veren tedaviler öncesinde,

-Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak ameliyatlar,

-Düşük over rezervi olup henüz doğurmamış veya ailesinde erken manopoz üç uzman tabipten oluşan sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi durumunda

-Üreme hücreleri ve gonad dokuları bu materyelin güvenliği açısından verici adaya ait DNA analizi ile birlikde saklanır.

Cerrahi yöntemi ile sperm elde edilmesi veya çok az sayıda sperm olması durumlarında , sperm veya testis dokusunun saklanması durumunda dondurulma tarihinden itibaren 90 gün içinde DNA analizi aranmaz. Bu süreyi aşması halinde DNA analizinin bulunması gereklidir.

Saklama süresinin bir yılı aşması halinde her yıl dokuların / hücrelerin saklanması için kişi mutlaka başvuruda bulunarak rızasının devam ettiğini ifade eden imzalı dilekçesini vermelidir. Dondurulan   üreme hücreleri ve gonad dokuları alınan kişinin yıllık protokol yenilememesi ve ölümü durumlarında sağlık müdürlüğünde toplanacak bir komisyon tarafından tutanak altına alınarak imha edilir.Numuneler merkezlerde en fazla beş yıl süre ile saklanabiliyor. Bu sürenin uzatılması Bakanlığın iznine tabii tutuluyor.Saklanan dondurulmuş gonad dokusu veya hücresi gerekli şartların sağlanması durumunda başka bir merkeze transfer edilebiliyor.

 

Yumurta ve Sperm Dondurma

-Evlilik şartı istenmemektedir

-Tıbbi zorunluluk durumlarında Sağlık Bakanlığı yada Üniversite  Hastanelerinden rapor istenmektedir.

-Bu raporlarda üç uzman doktorun imzası olması şartı aranmaktadır.

Uygulanan Yöntem:

-Yumurta dondurma işleminde vitrifikasyon yöntemi uygulanmaktadır.Yumurta dondurma işlemini yaptırmayı düşünen kişiler mümkün olduğu kadar genç yaşta yumurtalarını dondurmalıdırlar.Genç yaş başarıyı arttıran bir faktördür.

Yumurta Dondurma Süreci:

-Yumurta dondurma için gerekli süre 12-15 gündür.

Tedaviye Başlama ve Takip Süreci:

-Hasta adetin 2-3.cü günü merkezimize başvurur.Ultrason sonrası şartlar uygun ise uyarıcı hormon tedavisine başlanır.Burada amaç çok sayıda ve sağlıklı yumurta hücresi elde etmektir.Bu süreç içerisinde hasta ultrason ve kan tahlili için birkaç kez merkezimize gelir.

OPU (Yumurta Toplama İşlemi):

Yumurtaların içinde bulunduğu foliküller istenilen büyüklüğe ulaştığı zaman HCG (çatlatma iğnesi) yapılır.İğne yapıldıktan 36 saat  sonra anestezi altında, ağrısız, ultrason eşliğinde, vajenden yerleştirilen iğne ile yumurta toplama işlemi yapılır.İşlem 15-20 dakika sürer.Hasta anestezi etkisi geçtikten sonra 2-4 saat içerisinde taburcu edilir.

Yumurta Dondurma (Vitrifikasyon):

Yumurtalar  -196  dereceye kadar dondurulur.Sıvı azot tanklarında saklanır.

Tüp Bebek Ne Zaman Yapılır?

Kişi gebe kalmak istediği zaman merkezimize başvurur.Hastanın yumurtaları çözdürülür ve sağlıklı yumurtalar ile tüp bebek işlemine başlanır.Skip Navigation Links

e-Dergi

Bilgi
Edinme

Dilek ve
Önerileriniz

Anket
Bizi Takip Edin