SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hast.

ONKO-FERTİLİTE PROJESİ KAMU HASTANELERİNDE EĞİTİME DEVAM EDİYOR
2017  yılında Zeynep Kamil Hastanesinde başlatılan kamu hastanelerinde ilk defa uygulamaya geçen Onko-Fertilite projesi farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri, proje yürütücüsü Hastane Yöneticimiz Doç.Dr. Semra Kayataş Eser  tarafından verilmeye devam ediyor. İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri bünyesindeki Cerrahi, Medikal  Onkolojı, Meme Cerrahisi, Üroloji, İnfertilite gibi alanlarda hizmet veren sağlık profosyonellerinin katıldığı multidisipliner bir eğitim gerçekleştirildi. Proje katılımcılar tarafından büyük ilgi ve beğeni ile karşılandı.

Ülkemizde  kanser tanısı almış hastaların üreme sağlığını koruyucu kanser hastalığının anne- baba olmaya engel olmaması uğruna çalışan onko-fertilite projesinin hastalarımıza umut olması ve ülke genelinde yayılması bizi onurlandırmaktadır.

Kanser tanısı almış kadın ve erkeklerde fertilite koruyucu yaklaşımların aktifleştirilmesi ve  tarafların süreç konusunda bilgilendirilmesi hastanemiz infertilite bölümüne başvurulduğu takdirde yapılmaktadır.

Üremenin korunması, üremenin devamlılığını sağlayabilmek amacıyla gonad hücreleri (oosit ya da sperm), dokularının (over) ya da embriyonun saklanması veya overlerin gonadotoksisite maruziyetinden korunmasıdır. Kadın ve erkeğin üreme kapasitesinde azalma riski yaratabilecek her durum üremenin korunması için endikasyondur. Üremenin korunması için başvuran hastalarda en sık neden; sosyal nedenlerle doğurganlığın erteleme isteği ve kanserdir. Her yıl 15-39 yaş arasında 35.000’den fazla kadın kanser tanısı almaktadır. Kanser tedavisindeki gelişmeler ve destek tedavileri ile sağkalım oranları giderek artış göstermekteyse de kullanılan multiajanlı kemoterapi rejimleri ve radyoterapi sonucunda gelişen erken menapoz ve infertilite gibi hastaların yaşam kalitesini etkileyen tedavi yan etkileri, onların hayat kalitesini düşüren en önemli problem olmaktadır. Adolesan ve üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen ve üreme fonksiyonlarını etkileyen tedavi gerektiren kanserlerin başında meme kanseri, non-hodgkin lenfoma ve lösemiler gelmekteyken, erkeklerde testis kanseri, lösemi, hodgkin lenfoma ve Ewing sarkomu tedavisi sonrası kalıcı sterilite gelişmektedir. Dünyada bu konuda bilinçlenmeyi arttırmak amacıyla birçok organizasyon kanser tedavisi risklerini, tedavi seçeneklerini ve hemen yönlendirme yapılabilmesi için gerekli basamakları belirten rehberler hazırlamışlardır. Bu rehberlere rağmen hasta ve doktorlarla yapılan anket çalışmaları halen hastaların üremenin korunmasıyla ilgili yeterli bilgilendirilmediklerini belirtmektedir. Hastalarla üremenin korunmasının tartışılması ve bu konuyla ilgili bir uzmana yönlendirilmesini sağlamak için doktorların bilgi ve konuyla ilgili eğitimlerinin arttırılması gerekliliği vurgulanmaktadır.

Genç ve çocuksuz hastalar için üremenin korunması ile ilgili bilgilendirilmiş olmak önem arzederken, hastalar bu bilgilendirilmeyi konuyla ilgilenen fertilite uzmanından almanın önemli olduğunu vurgulamaktadırlar. Yapılan anket çalışmalarının sonuçları hastalar için üremenin korunmasının önemli olduğu ve konuyla ilgilenen bir uzman tarafından konsulte edilmenin hem hastanın yaşam kalitesini hem de sonradan yaşanabilecek pişmanlık katsayısını azalttığını göstermektedir. Ayrıca üremelerinin korunması için girişimde bulunan hastaların yaşam kalitelerinin, kendine güvenlerinin ve hastalıkla başa çıkma katsayılarının da arttığı gösterilmiştir.

Danışma Hattı: 0 216 391 0675Skip Navigation Links

e-Dergi

Bilgi
Edinme

Dilek ve
Önerileriniz

Anket
Bizi Takip Edin