SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hast.

İyi Uygulama Örnekleri
TUTU BENİ FİLM GÖSTERİMİ (YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ANNELERE YÖNELİK EL YIKAMA VE BİLGİLENDİRME FİLMİ)

HEMŞİRELİKTE HASTA GÜVENLİĞİ POSTER YARIŞMASI

ACİL OBSTETRİK KANAMA MÜDAHALE EKİBİ

YARIM DOZ İLAÇ İMHA PROSEDÜRÜ

İLAÇ ARABALARI DİZAYNI

YYBÜ İLAÇ HAZIRLAMA ODASI

İlaç Hazırlama Odası Tüm Hastanelere Örnek Oldu

Yenidoğanda ilaç tedavi ilkelerinin bilinmesi  ve ilaçların  özel bölümlerde, eğitimli kişiler tarafından hazırlanması ilaçların güvenli kullanımını sağlamak ve maliyeti düşürmek, yarım doz imha oranını azaltmak amacıyla Ocak 2014’te  hastanemizde ilaç hazırlama odası oluşturulmuştur.

Yenidoğanlara güvenli şekilde ilaç verilebilmesi açısından “Sekiz Doğru” ilkesi büyük önem taşır

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ilaç hataları sık görülmektedir.  İlaç hataları en çok order ve hazırlama aşamalarında  görülmektedir. Ayrıca, YYBÜ’lerde veriliş yolu, doz  ve zaman hataları da  sık bildirilmektedir. En çok intravenöz ilaç ve infüzyonların hazırlanması, elektrolitler, tablet ve inhaler ilaçlarda hatalar gösterilmiştir.

İlaç hazırlama odasının kurulma aşamaları;

 • YYBÜ’nde hasta sayısının fazla olması nedeniyle  en az iki kişinin rahatlıkla çalışabileceği boyutlarda bir oda yapılandırıldı.
 • Laminar Akım Kabini  temin edilerek ilaç hazırlama odasına yerleştirildi.
 • İlaçların saklanmasına yönelik düzenlemeler yapılarak ilaç dolapları yerleştirildi.
 • İlaçlarla ilgili hastanemiz ilaç güvenliği prosedürüne uygun olarak ilaç etkileşim listeleri, benzer ilaç listeleri, kısaltma kullanılmaması gereken ilaç listeleri ilaç hazırlama odası panosuna asıldı
 • İlaçların order edilmesi süreci revize edilerek YYBÜ  işleyiş  prosedürü içine ilaç hazırlama odası işleyiş süreci eklendi.
 • İlaç istem formu oluşturularak  6 aylık form temin edildi.
 • Klinik  doktor ve hemşirelerine yeni süreç anlatılarak eğitim yapıldı.
 • YYBÜ ilaç istem formu oluşturularak 2 hemşire tarafından ilaçların 24 saatlik olarak hazırlanması sağlandı.
 • Rutin uygulanan ilaçlar dışındaki uygulamalar için klinikten ilaç hazırlama odasında çalışabilecek sertifikalı hemşireler seçildi.
 • İlaç istemi ve hazırlama sürecine ait işleyiş  revize edildi ve uygulama başlatıldı.
 • İlaçların order ve hazırlanması ile ilgili yaşanan sıkıntılar azalarak güvenli bir ilaç hazırlama - uygulama modeline geçildi.

SONUÇ OLARAK;

YYBÜ’lerde ilaç hazırlama ve uygulama sırasında oluşabilecek hataların engellenmesi, ilaç hazırlamada standart uygulamaların sağlanması, ilaç hazırlamaya ayrılacak sürenin kazanılarak kaliteli hasta bakımına yönlendirilmesi ve aynı anda çok sayıda ilacın açılarak fazla ilaç tüketiminin ve ilaçlarda israf maliyetinin azaltılması amacıyla “İlaç Hazırlama Odası” kullanımı önerilir.

Poliklinik Hizmetleri

 Hastaların Muayene Olacağı Zaman Diliminin Belirlenmesi- Randevulu Sistem

·Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir Düzenleme

·Poliklinik Bekleme Alanlarında Oturma Grupları

·Yönlendirme Levhaları

·Alt değişitirme ve emzir me alanlarının bulunduğu emzirme odasının bulunması

 Laboratuar Hizmetleri

·Eksternal Kalite Kontrol Değerlendirme Formları (İki Örnek)

·Panik Değer Bildirimi

  Klinikler

·Yeşil Ve Kırmızı Reçeteli İlaçlar Kilit Altında Tutulması

·Hasta Mahremiyeti

·Yatak Başı Bağlantılı Hemşire Çağrı Sistemi

·Boş Yatakların Her An Kullanıma Hazır Olması

·Hastalara Tedavi Süreci vb. İle İlgili Eğitim Verilmesi

·Sigarayı Bırakma Tavsiye Eğitimi

·Akılcı ilaç eğitimleri

 Yoğun Bakımlar

·Cihazların Kalibrasyonu

·Hasta Mahremiyeti

·Hasta Yakınlarının Bilgilendirilmesi

Acil Servis Hizmetleri

·Hastane Dışında Acil Servise Ulaşımı Kolaylaştırıcı Tabela

·Acil Servis Giriş Tabelasının Hastane Dışından Görülebilir Olması

·Acil Servis Girişinin Üstü Kapalı Olması

·Acil Servis Girişinin Engellilerin Erişimini Kolaylaştırıcı Olması

·Hasta Transferini Kolaylaştırıcı Önlemler

·Acil Serviste Tekerlekli Sandalyeler

·Çağrı Sistemi

·Zehirlenmeler İçin Tedavi Rehberi

·Kritik Hastalar İçin Monitorize Alan

 Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi

·izolasyon önlemleri

 Hasta ve Çalışan Güvenliği

·Hastaların Düşme Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Uygulamalar

·Kesici Delici Alet Yaralanmalarını Önlemeye Yönelik Düzenlemeler

·Riskli Bölümlerde Çalışan Personelin Sağlık Taramaları

·Alkol Bazlı El antiseptik Solüsyonları kullanımı

 Kurumsal Hizmet Yönetimi

·Hasta hakları birimi

·Oryantasyon eğitimi

·Personel dilek şikayet kutuları

·Personel eğitimleri

Tesis Yönetimi ve Güvenlik

·Araç Trafiği İçin Gerekli düzenlemeler

·Yangın Çıkış Levhaları

·Uygun Yer ve Sayılarda Yangın Söndürücülerin Bulunması

·Tıbbi atıkların Yönetimine Yönelik DüzenlemeSkip Navigation Links

e-Dergi

Bilgi
Edinme

Dilek ve
Önerileriniz

Anket
Bizi Takip Edin